Architectuur en studies

ARCHITECTUUR, EPB, VENTILATIE & ENERGIE EFFICIËNTIE 

 ARCHITECTUUR

De gebouwontwerpen zijn gebasseerd op ecologische ontwerpprincipes. Er wordt rekening gehouden met de oriëntatie van het perceel voor een optimale planschikking van de ruimtes om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van passieve zonnewinsten en daglicht. De vorm van het gebouw wordt zo efficiënt mogelijk gehouden, afhankelijk van de wensen van de bewoners, om energieverliezen te beperken. Door deze werkwijze ontstaat er een gebouw met een zeer laag S-peil (berekend in de EPB-software). Een laag S-peil staat garant voor een kwalitatieve gebouwschil: een goed geïsoleerde, luchtdichte woning zonder oververhitting. Daarnaast passen we zoveel mogelijk ecologische, natuurlijke materialen toe. Door daarnaast gecontroleerd te ventileren krijgt men een gezond binnenklimaat dat hand in hand gaat met het milieu.


Verder kan de goed geïsoleerde en luchtdichte woning worden aangevuld met (hernieuwbare) technieken. We geven de voorkeur aan het creëren van een goede gebouwschil aangezien deze het energieverbruik kan beperken en een lange levensduur heeft. Afhankelijk van het budget kunnen we de hernieuwbare technieken direct of in een later stadium plaatsen.


Er kan een geïntegreerde totaal aanpak worden aangeboden, omdat ik naast architectuur ook de nodige studies die in verband staan met energiezuinig (ver)bouwen kan verzorgen.Nieuwbouw houtskeletbouwwoning te Dilsen-Stokkem
Nieuwbouw houtskeletbouwwoning te Dilsen-Stokkem
Energiezuinige woning
Architectuur, EPB- en ventilatieverslaggeving
Nieuwbouw houtskeletbouwwoning te Dilsen-Stokkem
Nieuwbouw houtskeletbouwwoning te Dilsen-Stokkem
Energiezuinige woning
Architectuur, EPB- en ventilatieverslaggeving
Nieuwbouw woning te Bekkevoort
Nieuwbouw woning te Bekkevoort
Energiezuinige woning
Architectuur, EPB- en ventilatieverslaggeving
Nieuwbouw woning te Bekkevoort
Nieuwbouw woning te Bekkevoort
Energiezuinige woning
Architectuur, EPB- en ventilatieverslaggeving
Nieuwbouw woning te Bekkevoort
Nieuwbouw woning te Bekkevoort
Energiezuinige woning
Werf

Architectuur, EPB- en ventilatieverslaggeving
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie inclusief isolatie
Architectuur en EPB-verslaggeving
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie inclusief isolatie
Architectuur en EPB-verslaggeving
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Bestaande toestand
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Bestaande toestand
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Werf
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Nieuwe toestand
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Nieuwe toestand
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Gevelrenovatie split-level woning te Genk
Nieuwe toestand
Verbouwing woning te Dilsen-Stokkem
Verbouwing woning te Dilsen-Stokkem
Bestaande toestand

Architectuur en EPB-verslaggeving
Verbouwing woning te Dilsen-Stokkem
Verbouwing woning te Dilsen-Stokkem
Nieuwe toestand

Architectuur en EPB-verslaggeving
Verbouwing woning te Dilsen-Stokkem
Verbouwing woning te Dilsen-Stokkem
Bestaande toestand

Architectuur en EPB-verslaggeving
Verbouwing woning te Dilsen-Stokkem
Verbouwing woning te Dilsen-Stokkem
Nieuwe toestand

Architectuur en EPB-verslaggeving
Verbouwing woning te Hechtel-Eksel
Verbouwing woning te Hechtel-Eksel
Nieuwe toestand

Architectuur en EPB-verslaggeving
Verbouwing woning te Hechtel-Eksel
Verbouwing woning te Hechtel-Eksel
Nieuwe toestand

Architectuur en EPB-verslaggeving
Verbouwing woning te Hechtel-Eksel
Verbouwing woning te Hechtel-Eksel
Werf

Architectuur en EPB-verslaggeving
Verbouwing woning te Alken - intern
Verbouwing woning te Alken - intern
Bestaande toestand

Architectuur
Verbouwing woning te Alken - intern
Verbouwing woning te Alken - intern
Bestaande toestand

Architectuur
Energetische renovatie - bestaande toestand
Energetische renovatie - bestaande toestand
Verbouwing woning te Genk
Verbouwing woning te Genk
Bestaande toestand

Voorstudie
Verbouwing woning te Genk
Verbouwing woning te Genk
Nieuwe toestand

Voorstudie
Energetische renovatie - nieuwe toestand
Energetische renovatie - nieuwe toestand
Energetische renovatie & uitbreiding - bestaande toestand voorgevel
Energetische renovatie & uitbreiding - bestaande toestand voorgevel
Energetische renovatie & uitbreiding - nieuwe toestand voorgevel
Energetische renovatie & uitbreiding - nieuwe toestand voorgevel
Energetische renovatie & uitbreiding  - bestaande toestand achtergevel
Energetische renovatie & uitbreiding - bestaande toestand achtergevel
Energetische renovatie & uitbreiding - bestaande toestand achtergevel
Energetische renovatie & uitbreiding - bestaande toestand achtergevel
Energetische renovatie - bestaande toestand voorgevel
Energetische renovatie - bestaande toestand voorgevel
Energetische renovatie - nieuwe toestand voorgevel
Energetische renovatie - nieuwe toestand voorgevel
Energetische renovatie - bestaande toestand achtergevel
Energetische renovatie - bestaande toestand achtergevel
Energetische renovatie - nieuwe toestand achtergevel
Energetische renovatie - nieuwe toestand achtergevel
MINECOLOGICAL
MINECOLOGICAL
Winnaar Energieprijs
GREENERGY
GREENERGY
GREENERGY
GREENERGY
Blowerdoortest - luchtdichting - houtskeletbouw
Blowerdoortest - luchtdichting - houtskeletbouw
Blowerdoortest - luchtdichting - houtskeletbouw
Blowerdoortest - luchtdichting - houtskeletbouw

 EPB

 STUDIES EN ADVISERING 

 ENERGIE EFFICIËNTIE &

 DUURZAAM (VER)BOUWEN 

 WARMTEVERLIES

De EPB-berekening geeft inzicht in de energiezuinigheid van de gebouwschil en de gebruikte technieken. Indien de architectuuropdracht ook aan mijn bureau aanbesteed wordt kan de EPB ook dienen als 'ontwerptool'  in plaats van enkel als controle berekening of het gebouw voldoet aan de EPB-regelgeving.


Voor nieuwbouwwoningen kan er dan namelijk voor het aanvragen van de bouwvergunning al een eerste berekening gedaan worden van het S-peil. Een laag S-peil staat garant voor een kwalitatieve gebouwschil: een goed geïsoleerde, luchtdichte woning zonder oververhitting. Indien nodig kunnen aan de hand van deze berekening nog wijzigingendoorgevoerd worden om de energiezuinigheid van de schil te optimaliseren.


Ook voor energetische renovaties en verbouwingen kunt u bij mijn bureau terecht. Hier wordt de EPB-software ook gebruikt als hulpmiddel om de energiezuinigheid van de woning of een deel van de woning te bepalen.


Aan de hand van de architectuurplannen wordt de voorafberekening uitgewerkt en aangevuld met een (schriftelijk) advies om inzicht te krijgen in de gebouwschil en de technieken en hoe deze eventueel geoptimaliseerd kunnen worden.


Voor de start van de werken wordt de startverklaring ingediend op basis van de voorafberekening. Na de uitvoering van de werken wordt er een definitieve EPB-aangifte ingediend die beschrijft hoe het bouwproject reëel is uitgevoerd.


Referenties: nieuwbouwen, verbouwingen en energetische renovaties.

Het is belangrijk om de woning goed te ventileren om een goed binnenklimaat te garanderen. Het is belangrijk dat dit gecontroleerd gebeurd en dat er in een vroeg stadium over ventilatie wordt nagedacht. De benodigde luchtdebieten (hoeveelheid aangevoerde verse lucht of afgezogen vervuilde lucht) worden per ruimte berekend en er wordt een ventilatievoorontwerp opgemaakt op basis van de architectuurplannen. Dit plan wordt voor de start van de uitvoering getekend en wordt in detail ingetekend op het architectuurplan. Verder worden er indien nodig principe schetsen gemaakt en worden de ventilatie- ontwerpspecificaties opgesteld, zodat de installateur of de bouwheer het systeem kan plaatsen. Na afronding van de werken wordt er een prestatieverslag opgemaakt op basis van de uitgevoerde toestand.


Referenties: nieuwbouwen, verbouwingen en energetische renovaties.Door het volgen van de postgraduaat opleiding 'energy efficiency services' kan ik adviseren bij het maken van keuzes rondom duurzaam (ver)bouwen inclusief het kiezen van technische installaties. Wat zijn de voor- en nadelen van bepaalde keuzes, wat zijn de aandachtspunten, etcetera.


Sinds december 2018 ben ik ook werkzaam als deeltijdse adviseuse bij het provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, Dubo Limburg, om advies te geven over duurzaam (ver)bouwen van woningen, woonzorgprojecten etcera.  VENTILATIE

Een warmteverliesberekening geeft inzicht in de benodigde warmte om de woonruimtes te kunnen verwarmen en zo een comfortabele woonomgeving te creëren.Er wordt hierbij gekeken naar de afzonderlijke ruimtes in het gebouw en de ligging van de ruimtes onderling in plaats van naar de globale gebouwschil. Hierdoor kan overdimensionering van het verwarmingssysteem (warmte opwekker en het afgiftesysteem) voorkomen worden. Dit zal resulteren in een lagere kostprijs voor de installatie en een aangenamer binnenklimaat. Aan de hand van deze berekening kan de installateur voor de te verwarmen ruimtes een voorstel doen voor de benodigde afgifte-elementen.


Referenties: nieuwbouwen


Houtskeletbouw te Lummen
Houtskeletbouw te Lummen
EPB- en ventilatieverslaggeving en warmteverliesberekening
Houtskeletbouw te Lummen
Houtskeletbouw te Lummen
EPB- en ventilatieverslaggeving en warmteverliesberekening
Houtskeletbouw te Lummen
Houtskeletbouw te Lummen
EPB- en ventilatieverslaggeving en warmteverliesberekening
Houtskeletbouw te Dilsen-Stokkem
Houtskeletbouw te Dilsen-Stokkem
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Dilsen-Stokkem
Houtskeletbouw te Dilsen-Stokkem
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Dilsen-Stokkem
Houtskeletbouw te Dilsen-Stokkem
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Dilsen-Stokkem
Houtskeletbouw te Dilsen-Stokkem
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Hasselt
Houtskeletbouw te Hasselt
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Korpsel
Houtskeletbouw te Korpsel
Ventilatieverslaggeving
Twee halfopen houtskeletbouw woningen te Beringen
Twee halfopen houtskeletbouw woningen te Beringen
EPB- en ventilatieverslaggeving
Energetische renovatie en uitbreiding in houtskeletbouw te Zutendaal
Energetische renovatie en uitbreiding in houtskeletbouw te Zutendaal
EPB- en ventilatieverslaggeving
Energetische renovatie en uitbreiding in houtskeletbouw te Zutendaal
Energetische renovatie en uitbreiding in houtskeletbouw te Zutendaal
EPB- en ventilatieverslaggeving
Energetische renovatie en uitbreiding in houtskeletbouw te Zutendaal
Energetische renovatie en uitbreiding in houtskeletbouw te Zutendaal
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Beringen
Houtskeletbouw te Beringen
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Beringen
Houtskeletbouw te Beringen
EPB- en ventilatieverslaggeving 3D-visualisatie: Ken Deprez Interieurarchitect, bouwheer
Houtskeletbouw te Beringen
Houtskeletbouw te Beringen
EPB- en ventilatieverslaggeving
Energetische renovatie en bovendakse uitbreiding in houtskelet te Ham
Energetische renovatie en bovendakse uitbreiding in houtskelet te Ham
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw split level woning te Gingelom
Houtskeletbouw split level woning te Gingelom
EPB- en ventilatieverslaggeving
Energetische renovatie in houtskeletbouw te Balen
Energetische renovatie in houtskeletbouw te Balen
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Leopoldsburg
Houtskeletbouw te Leopoldsburg
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Balen
Houtskeletbouw te Balen
EPB- en ventilatieverslaggeving
Houtskeletbouw te Balen
Houtskeletbouw te Balen
EPB- en ventilatieverslaggeving
Halfopen woning te Alken
Halfopen woning te Alken
EPB- en ventilatieverslaggeving
Halfopen woning te Lubbeek
Halfopen woning te Lubbeek
EPB- en ventilatieverslaggeving